Enric Morist Escrit per  Enric Morist dimecres, 5 de desembre de 2012 09:00
Publicat a Inclusió social

La crisi i el desenvolupament personal dels infants

Quan la crisi sacseja l'economia familiar, els infants estan entre els que més en pateixen les conseqüències. La Creu Roja està detectant un augment dels nens i nenes que es troben en situació de vulnerabilitat i des de principis d'any ja ha repartit lots amb productes alimentaris i bàsics, material i vestuari escolar o joguines entre 80.000 infants. A més, aquesta mateixa setmana, ha començat un programa per ajudar a cobrir les quotes del servei de menjador escolar  d'infants en situació de vulnerabilitat.

 

La precarietat material i la manca d'atenció adequada afecten el desenvolupament psicoafectiu, social i educatiu dels infants, i incideixen directament en l'augment de la desigualtat d'oportunitats. Així, avui sabem que una alimentació inadequada en la primera infància té repercussions en el desenvolupament del cervell, i que la caiguda de les funcions parentals i la manca d'estímuls i de relacions afectives sanes en un entorn segur afecta seriosament el desenvolupament neurològic. Les taxes de cortisol en nadons, per exemple, produïdes per situacions d'estrès emocional o de privació afectiva, expliquen avui dia algunes dificultats relacionals, conductuals i cognitives que apareixeran en el transcurs de la vida d'aquests infants.

 

Créixer en un entorn insegur, que no pot aportar la cobertura de les necessitats bàsiques i on la desesperació dels adults pot ser molt significativa, afavoreix l'aparició de possibles trastorns (ansietat, depressió...) i de determinades malalties que poden sorgir en la vida adulta.  Aquests factors tenen incidència en el desenvolupament immunològic i poden estar relacionats amb les conductes de risc, la dificultat per a l'autonomia personal i les addiccions.

 

Ja en l'adolescència, la precarietat material pot ser causant directa de la discriminació entre iguals: tots sabem de la importància per als nostres adolescents de ser admesos pel grup. En aquesta etapa, la soledat i l'aïllament són font de patiment i una important matriu de nous problemes i de possibles trastorns.  Per a aquesta etapa, cal recordar que, com en la primera infància, les necessitats bàsiques inclouen tot allò que permet la igualtat d'oportunitats, tant en l'educació (activitats compensatòries de l'aprenentatge,  cultura, lleure, esport...) com en la salut (l'accés a serveis d'atenció i suport psicològic, logopèdic, d'ortodòncia, la correcció de dèficits visuals i auditius, ortopèdia...). 

 

Les dificultats socials i econòmiques de les famílies també poden comportar que els adults no puguin atendre adequadament les necessitats formatives o afectives dels infants, cosa que també els pot comportar, en alguns casos, problemes psicològics i de salut. A més, el fet de viure en un habitatge precari, o encara més, patir processos de desnonament pot perjudicar el benestar psicològic i emocional dels infants, en no comptar amb un entorn adequat de referència on desenvolupar la seva vida diària.

 

A més, una alimentació inadequada pot afectar el rendiment educatiu i intel•lectual dels infants. En aquest sentit, cal destacar que 1 de cada 3 famílies en situació vulnerable no poden donar ni carn ni peix als seus fills i filles com a mínim un cop al dia, i que 1 de cada 4 no poden pagar el menjador escolar: servei que es converteix, en alguns casos, en l'única garantia perquè els infants tinguin una dieta equilibrada.

 

Per això, cal que ara redoblem els nostres esforços per ajudar els infants en situació de vulnerabilitat. En aquests moments, la Creu Roja està posant en marxa nous Punts de Suport a les Famílies, espais on es vol abordar de forma integral les necessitats del conjunt del nucli familiar i sobretot dels més petits i, a principis de l'any vinent, Creu Roja Joventut iniciarà un projecte per promoure l'èxit educatiu entre infants en situació de risc. Amb totes aquestes actuacions, volem evitar que situacions derivades de la crisi econòmica i de la pobresa repercuteixin negativament sobre el desenvolupament personal i educatiu dels infants.

Comentaris

Deixeu un comentari

Comproveu que heu introduït tota la informació (*) requerida on sigui necessària.
Està permesa la introducció de codi HTML bàsic.