Manel Górriz Martínez Escrit per  Manel Górriz Martínez dijous, 9 de febrer de 2012 15:37
( 1 Vota )
Etiquetat sota

La Creu Roja, factor de pau

Com cada 30 de gener, se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau arreu del món, reconegut per la UNESCO, en memòria de la mort de Mahatma Ghandi, activista incansable de la pau i la no violència.

 

La Creu Roja es vol sumar a aquest reconeixement i al de tantes persones que, arreu del món, treballen per promoure una societat que visqui en pau i fomenti relacions basades en la confiança i el respecte mutu, fugint de qualsevol tipus d'actes o conductes violentes.
Nascuda en un camp de batalla, fa més de 150 anys, la Creu Roja contribueix de forma significativa a la pau a través de totes les seves activitats, que tenen una finalitat comuna: prevenir i alleujar el sofriment de humà en qualsevol circumstància. En reconeixement a aquesta tasca, el Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja és l'única organització humanitària que ha rebut quatre vegades el Premi Nobel de la Pau.

Per a la Creu Roja, la pau s'aconsegueix treballant sense descans en els àmbits més diversos de l'activitat humana. La institució pretén afavorir la inclusió de persones en dificultats econòmiques, socials, laborals, familiars, de salut...; o promoure, a través de la formació en drets humans, principis i valors humanitaris com ara el respecte, la tolerància, la no discriminació, l'ajuda mútua, la solidaritat, etc.

La Creu Roja no és un moviment pacifista, sinó un moviment pacificador. La diferència radica en el fet que, mentre el primer posa la pau per sobre de tot, el segon, amb la seva actitud humanitària, contribueix indirectament a atenuar l'odi, crear situacions menys tenses i  promoure un esperit més pacífic i de diàleg. La Creu Roja contribueix a la pau amb la seva acció humanitària de cada dia, tant en temps de conflicte armat com en temps de pau, i promou uns principis i valors humanitaris que condueixen a una pau duradora i vertadera.

Per aconseguir aquest propòsit, la Creu Roja fa ús, entre d'altres, de la seva acció de diplomàcia humanitària en tots els àmbits en què intervé en favor de les persones més vulnerables.  Així, pretén convèncer els responsables de la presa de decisions i els líders d'opinió perquè actuïn, en tot moment, en defensa dels interessos de les persones vulnerables, tot respectant, plenament, els nostres Principis Fonamentals.

 

La Creu Roja no considera la pau simplement com l'absència de guerra, sinó més aviat com un procés dinàmic de cooperació entre tots els estats i tots els pobles. Aquesta cooperació s'ha de fonamentar en la llibertat, la independència, la sobirania nacional, la igualtat, el respecte dels drets humans i la distribució equitativa dels recursos per atendre les necessitats dels pobles (Programa d'Acció de la Creu Roja com a factor de Pau, aprovat per la Conferència Mundial de la Creu Roja sobre la Pau, Belgrad, 1975).

Comentaris

Deixeu un comentari

Comproveu que heu introduït tota la informació (*) requerida on sigui necessària.
Està permesa la introducció de codi HTML bàsic.