Perfil d'en Creu Roja Joventut

Fotografia

Creu Roja Joventut

Descripció

Creu Roja Joventut Catalunya (CRJ) és una associació de joves compromesos socialment que fomenta la participació integral de la joventut a les accions de Creu Roja. CRJ és oberta a la participació de tots els membres de Creu Roja menors de 30 anys, independentment de l'activitat que desenvolupin dins l'entitat i impulsa la vida associativa i el treball en equip en totes les fases de l'activitat.

Com a associació, la principal característica de Creu Roja Joventut és la participació, que es porta a terme mitjançant una estructura democràtica amb diversos òrgans de govern en els quals els voluntaris i les voluntàries podem aportar les nostres idees i decidir quina és la institució que volem. També disposem d'òrgans específics per coordinar-nos amb Creu Roja.

 

Web: http://www.creurojajoventut.org

Perfils Socials

Els meus darrers articles