Alexandra Gabarró Escrit per  Alexandra Gabarró divendres, 7 de març de 2014 10:25
Publicat a Inclusió social
( 0 vots )
Etiquetat sota

Per a la Creu Roja, la indiferència no és una opció

"La indiferència no és una opció " és el lema de la campanya que va promoure la Creu Roja el 2013 per conscienciar la societat sobre la terrible lacra que representa la violència de gènere. Aquesta campanya reiterava el compromís de l'entitat amb les dones que són víctimes d'aquesta violència masclista, amb la promoció d'actuacions d'atenció, suport, protecció i promoció d'aquest col•lectiu.

 

"Paraules que generen igualtat" és la campanya d'aquest any 2014, campanya que té per objectiu promoure, en especial entre els més joves, l'ús d'un llenguatge inclusiu, no sexista. És una campanya centrada en el llenguatge perquè aquest construeix realitats, genera imaginaris i cal treballar perquè pugui ser una eina per promoure una societat més inclusiva i igualitària.

 

La Creu Roja té com a finalitat, recollida en l'article 5.1 dels seus Estatuts, "la promoció de la igualtat entre els homes i les dones i la no discriminació per raons de sexe". També els seus Principis Fonamentals recorden aquesta prioritat d'igualtat de tracte, prioritat que la porta a promoure campanyes de sensibilització amb el convenciment que poden contribuir a transformar progressivament els esquemes tradicionals i poden promoure un canvi positiu en les nostres pràctiques individuals i col•lectives on la violència contra les dones no tingui cabuda, on la indiferència davant d'aquesta violència, tampoc.

 

És difícil en un moment com l'actual de ja llarga i profunda crisi, de dificultat extrema per a les persones que no aconsegueixen un lloc de treball, parlar sobre gènere i sobre igualtat però és imprescindible fer-ho perquè la realitat ens demostra que estem encara molt lluny de ser una societat on les dones puguin tenir les mateixes oportunitats, on es puguin sentir segures i iguals.

 

Un estudi de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA), que s'ha presentat aquesta mateixa setmana s'ha encarregat de recordar-ho. És un estudi exhaustiu sobre violència masclista, basat en la informació recollida a partir d'entrevistes qualitatives fetes a 42.000 dones dels 28 països de la UE. Una àmplia mostra que aporta dades inacceptables sobre l'extensió, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, de la violència masclista. Aquestes dades que mostren fins a quin punt "la indiferència no és una opció".

 

Algunes dades que revela són que un total de 62 milions de dones europees - una de cada tres- d'entre 18 i 74 anys ha patit violència física o sexual. També indica que 9 milions de dones, el 5% de les europees majors de 15 anys han estat violades i que només una de cada tres dones que van patir agressions físiques per part de la seva parella va presentar denúncia.

 

El 43% de les dones ha patit alguna forma de violència psicològica per part de la seva parella actual o una parella anterior i el 33% ha tingut experiències infantils de violència física o sexual a mans d'un adult.

 

L'estudi també assenyala que el 55% de les dones majors de 15 anys ha patit alguna forma d'assetjament sexual, el que equival a 100 milions de dones, per part d'un familiar, un cap, un amic o company de feina, un client...També indica que el 97% dels agressors són homes.

 

El 58% de les persones que participen en projectes d'intervenció social de la Creu Roja són dones en dificultat social. Són dones amb moltes fortaleses, però també amb moltes dificultats per conciliar la vida personal, familiar i laboral. La corresponsabilitat en matèria de conciliació és una prioritat en aquest moment per a la Creu Roja. Per això, és important una presa de consciència sobre la necessitat que aquesta conciliació sigui abordada com una tasca comuna, no com a responsabilitat exclusiva de les dones. Això les perjudica especialment, les aboca a jornades parcials, a treballs inestables i a dificultats de promoció. L'ocupació és una eina fonamental d'inclusió social. Proporciona d'independència econòmica i assegura accés als recursos bàsic, és una important font d'autoestima i reconeixement social. És una forma de participació en la societat i, en el cas de les dones immigrants, una eina fonamental d'integració en la societat d'acollida.

 

Per a les dones víctimes de violència, és també una necessitat fonamental recuperar la seva feina, mantenir-la o accedir de nou a un lloc de treball si l'han perdut al llarg del procés viscut. Però cal garantir l'atenció i el suport de recursos específics que els hi permetin superar les situacions viscudes i aconseguir de nou una vida ordinària. En aquest sentit, preocupa que aquests recursos siguin cada cop més petits perquè poden afectar de manera molt negativa a la recuperació, però també a la detecció, prevenció, atenció i protecció de noves víctimes. És cert que tenim un marc legal en matèria de violència de gènere considerat com a model per d'altres països de la UE, però també és cert que els pressupostos per al seu desenvolupament han patit una reducció molt considerable en aquest període de crisi (més del 30%). Abans, hem fet esment d'algunes dades terribles en el conjunt de la UE però les que tenim aquí: tres dones mortes aquesta mateixa setmana potser haurien de fer reconsiderar prioritats perquè, també en l'actual context de dificultat, de crisi socioeconòmica, aquestes dones en situació d'extrema vulnerabilitat, en moltes ocasions, romanen invisibles.

 

Comentaris

Deixeu un comentari

Comproveu que heu introduït tota la informació (*) requerida on sigui necessària.
Està permesa la introducció de codi HTML bàsic.